Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

เกษียณได้อะไร


198427_441178565934570_138846739_n

 

เกษียณก่อนกำหนด(เออรี่รีไทม์)

เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ  แต่คนที่เกษียณแล้ว ส่วนใหญ่ ไม่ได้ให้คำตอบกับผู้ที่อยากเกษียณ  ผมเกษียณไปแล้ว ก็จะนำผลการปฏิบัติมาแจ้งผู้จะอยากเกษียณ จะได้เข้าใจ และเรียนรู้ว่า เกษียณแล้วเขาได้อะไรบ้าง

ผมนายซุนย้ง แซ่เตียว เกิดเมื่อ 21 กันยายน 2499 บรรจุเมื่อ 21 พฤษภาคม 2519 เกษียณเมื่อ 30 กันยายน 2555 เงินเดือนเต็มขั้น อาจารย์ 2ระดับ7 มาแล้วประมาณ4ปี เงินเดือน37,380บาท

ตามปกติผมจะเกษียณ 2559 แต่ออกก่อน4ปี

ผมได้รับเงินต่างๆ ดังนี้

1.จ่ายเงินมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนฯ(เงินจ้างออก) เงินเดือน37,380บาท+เงินประจำตำแหน่ง3500บาท*(8เท่า+อายุราชการที่เหลือ4)คือ12เท่าได้เท่ากับ495,960บาท(กรมบัญชีกลางแจ้งมาทางจดหมายถึงบ้าน)

2.การสั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ กบข.(รายการนี้ตามปกติจะได้รับ400,000บาท เขาจะแบ่งงานเป็น2งวดคืองวดแรกจะได้รับ200,000บาทและจะได้รับอีกครั้งตอนอายุ65ปี)

3.การสั่งจ่ายบำนาญของคนมี กบข.คิดจากเอาเงิน60เดือนสุดท้ายรวมกันแล้วหารด้วย60ไม่คิดรวมเงินประจำตำแหน่ง*อายุราชการ/55(ดูรายละเอียดวิธีคิดอีกที ทราบว่าอายุราชการให้35ปี(จริงๆผม36ปี)และไม่เกินร้อยละ70ประมาณนี้ ผมได้24,927.23บาทต่อเดือน

4.เงิน กบข.โทรถามที่กบข.เขาให้800,000บาท

การดำเนินการขั้นตอนและเอกสารหลังเกษียณมีดังนี้

1.สำนักงานเขต เขาจะนัดไปกรอกแบบฟอร์ม คือกรอกแบบ5300 เอกสารที่ต้องเตรียม ก็มีคำสั่งเกษียณ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประจำตัว สำเนาธนาคาร แบบ กพ.7 การเขียนครั้งแรก เขาจะให้เรากรอกเกี่ยวกับการขอรับเงินบำนาญ และรับเงินดำรงชีพ  แล้วก็รอการตอบจากกรมบัญชีกลาง

2.เมื่อกรมบัญชีกลางตอบมา เขาจะแจ้ง2รายการคือ แจ้งการได้รับเงินเดือน และแจ้งการได้รับเงินดำรงชีพ เราก็เอาเอกสารนี้ไปแจ้งที่การเงินเขต เขาก็จะให้กรอก การขอรับเงิน กบข.โดยให้สำเนาคำสั่งเกษียณและสำเนาสมุดฝากธนาคาร

3.ต่อมาเราก็จะได้รับจดหมายจากกรมบัญชีกลางฉบับที่2 แจ้งให้ทราบว่า จะได้รับเงินที่เข้ามาตรการการพัฒนาและบริหารกำลังคน(จ้างเออรี่) ไม่ต้องทำอะไร รอเงินเข้าบัญชีอย่างเดียว

4.ไม่ต้องทำอะไร รอเงิน กบข.โอนเข้าบัญชี

5.ครบ65ปี รอเงินเข้าบัญชี บำเหน็จดำรงชีพรอบสุดท้าย ถ้าตายก่อนก็คงตกทอดให้ลูกหลาน

หมายเหตุ

ท่านที่เข้าโครงการเออรี่ เงินไม่ไหลวนตามปกติ ระวังมีปัญหากับรายการหักต่างๆ เดี๋ยวเขาจะไม่ปันผลออมทรัพย์ และรายการหักอื่นๆ ดำเนินการดังนี้

1.ไปแจ้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเอาไว้ พร้อมส่งเอกสาร ว่าเกษียณ ของดหักไว้ก่อน3เดือน

2.รายการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ จะจ่ายล่วงหน้าหรือขอพักก็ไปแจ้งเขาให้ทราบ

3.รายการ ชพค.ไปแจ้งให้เขาทราบ อาจจะช้านิด2เดือนคงไม่เป็นไร

4.รายการยืมเงินล้านที่ธนาคารออมสิน  ผมใช้วิธี เอาเงินตัวเองเข้าบัญชีไว้ให้เพียงพอในช่วงที่เงินเดือนเราไม่ออก3เดือน ให้ธนาคารเขาหักจากบัญชีเงินฝากของเราได้เลย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นวิทยาทานให้กับผู้อยากรู้  ถือว่าทำบุญให้ผู้อยากเกษียณ

ถามว่าเกษียณแล้วมีความสุขหรือไม่

ตอบ สุขแน่ๆ คือสุขใจ ไม่ต้องวุ่นวายรายวัน

ที่สำคัญ การเงินต้องให้นิ่ง อย่าบังอาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวัยเกษียณ เงินมันเข้ามาได้ มันก็ออกได้

ด้วยความปรารถนาดี จากครูซุนย้ง แซ่เตียว ครับ

9ธันวาคม 2555

Advertisements

วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ปั่นจักรยาน จากศรีสะเกษ ไปราษีไศล ออกไปทาง อำเภอโนนทราย ไป อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

รูปที่เห็นเกี่ยวกับถนนหน้าบ้านตัวเองที่ยางชุมใหญ่

สิ่งที่เห็นข้างถนน คือความเจริญ  การพัฒนาอาชีพของผู้คน

ที่อุทุมพรพิสัย เห็นขายหอม ขายจักสาน อาหารข้างถนน

ที่ราษีไศล เห็นอุตสาหกรรม ทำกันสาดหน้าบ้าน และร่มใหญ่ขายของ

ออกไปที่อำเภอโพนทราย เห็นการหล่ออิฐ การแกะสลักไม้

เข้าอำเภอสุวรรณภูมิ ดูบ้านเมืองเขาเจริญขึ้นมาก มีการทำมาค้าขาย มีตึกรามบ้านช่อง มีรีสร์อท มากมาย ราคาก็ห้องละ400 บาท

การประกาศขายบ้าน ขายที่ ตลอดทั้ง มีการเกี่ยวข้าวด้วย

ดูบ้านเมืองทุกถิ่นทั่วไทย กำลังพัฒนา ทุกหมู่บ้านมีรถมากมาย มีร้านเน็ต และเด็กๆ เล่นเกม

บ้านเมืองไทย ทั่วอีสาน มีลักษณะคล้ายๆกัน ครับ

จากการปั่น ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาปั่น 10 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ก็เหนื่อยเอาการอยู่ครับ

หาที่พักที่คิดว่า น่าจะปลอดภัย ได้โรงแรมเล็กๆ ชื่อดาวเรืองที่สุวรรณภูมิห้องพัดลม 200บาท

หลังเกษียณ


         

             หลังเกษียณ หลายคนคงตกใจ บางทีใช้คำว่า ถอดความเป็นครู ก็อาจจะไม่สะบายใจนัก ขอใช้คำให้สะบายใจว่า  เกษียณออกไปรอเพื่อนสักสองสามปี ก็ดูจะไม่ได้คิดอะไรมาก และข้อเท็จจริงก็เป็นเช่นนั้นนั่นเอง  ตอนนี้ก็อายุไกล้60 เพื่อนหลายๆคน ก็พากันขึ้นสวรรค์ไปบ้าง  บางคนก็เริ่มไปเยี่ยมคุณหมอเป็นระยะ บางคนก็ทำงานอย่างเข้มแข็ง

ความคิด กับความวิตกกังวล กับการเตรียมการ และความมั่นใจในชีวิตหลังเกษียณที่มีอยู่ คนรอบข้าง ลูก ภรรยา พี่ น้อง เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ญาติผู้ใหญ่ ทุกคนก็ปรารถนาดี อำนวยอวยพร ให้สุขภาพแข็งแรง ให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ก็ต้องขอขอบพระคุณ และคำอวยพรใดที่ท่านส่งมา ก็ให้สะท้อนกลับเป็นทวีคูณ สู่ท่าน ญาติมิตรและครอบครัวเช่นกัน

วัยที่ผ่านมา กับความคิดที่คิดใหม่อยู่เสมอในความเป็นปัจจุบัน ครั้งก่อนๆ เคยคิดว่า คนเราต้องทำงาน แล้วหลังเกษียณต้องมีงานทำ จะทำอะไรดี ก็เคยคิดเตรียมการไว้หลายอย่าง เช่น เคยเรียนทางศิลปะ เรื่อง วาด ปั้น พิมพ์ ก็พอได้ เป็นช่างไม้ ช่างปูน ช่างเครื่องยนต์ ช่างอิเลคทรอนิคส์ ก็พอได้  เรื่องเป็นนักเขียน นักอ่าน แต่งเรื่องราว รวบรวมประวัติศาสตร์ เขียนตำรา ในประสบการณ์ชีวิต งานช่าง งานศิลป์ งานเขียนเรียงความ งานวิชาการ ก็พอได้ และเคยไปเรียนกฏหมาย ดูไปดูมาไม่เข้ากับธรรมชาติของตน ก็เลิกเรียนไป ส่วนเส้นทางธรรม ก็สนใจมากอยู่ แต่เราก็ต้องมีหน้าที่ต้องทำคือความเป็นสามี ความเป็นพ่อ ที่ต้องรักษาต่อไป

มาถึงอายุ ณ วันนี้ หลายคนก็จะมีความคิดคล้ายกัน มองอดีตก็คือสิ่งที่ผ่านมา มองปัจจุบันคือความว่างเปล่า  มองอนาคต ก็เตรียมเข้าวัดหรือไปสวรรค์ การจะวิ่งหาทรัพย์คงไม่ใช่้ เพราะจะมีมาก มีน้อยก็เอาไปไม่ได้ ส่วนคนเกิดทีหลัง เราจะให้มากหรือให้น้อย หรือไม่ให้ ก็มีค่าเท่าเดิม เพราะถ้าเขารู้จักหา ประหยัดแม้ให้น้อยก็เหลือ  แต่ถ้าหากเขาไม่รู้การหา รู้แต่การใช้ ถึงจะมีร้อยล้าน ก็ใช้หมด ไม่มีเหลือ  ผมจึง คิดว่า ผมต้องเดินไปสู่ความว่างเปล่า ปล่อยวาง แล้วผมก็จะไปสู่นิพาน ตายก่อนตาย จึงจะไร้ทุกข์

แล้วหากผมไร้ทุกข์ ความปกติสุขก็จะเกิดขึ้น สุขภาพกายใจดี ก็จะตามมา  แล้วผมก็จะมีชีวิตอันยืนยาว ลูกเมีย คนรอบข้างก็จะสุขใจไปด้วย  ดีกว่าผมไปสาระวนกับเงิน กับงาน กับหลายๆเรื่อง มันจะวุ่นวาย โรคก็จะตามมา การตายก็เร็วขึ้น  แล้วคนรอบข้างก็จะทุกข์เป็นทวีคูณ

ตั้งใจไว้ว่า จะหาความสุขใส่ตัวที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น  เช่นถีบจักรยาน สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ค่ำไหนก็นอนนั่น ไปในถิ่น ที่ดี ปลอดภัย กินดี อยู่ดี นอนหลับ ได้เวลาก็ไปหาหมอตามนัด เยี่ยมบ้าน ลูก เมีย ญาติ เพื่อน ตามที่ได้รับการเชื้อเชิญ และตระหนักว่าจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร และจะไม่รับงานที่ผูกพัน ไม่มีพันธต่อเนื่อง ไม่แสวงหาเงิน  ไม่ใช่เห็นแก่ตัว แต่เป็นวิธีรักษาสุขภาพให้แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลาน จะได้อายุยืนนาน

วันนี้วันที่ 27 กันยายน 2555 กำลังสรุปว่า งานเกษียณได้รับการเลี้ยงจากทางโรงเรียน เพื่อนครูหลายส่วน เริ่มจากร่วมงานเกษียณชมรมผู้บริหารเครือข่ายอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนม  ตามด้วย งานเกษียณชมรมผู้บริหารเครือข่ายอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยที่จังหวัดที่พัทยา ตามด้วย ห้องการเงินจัดที่ห้องอาหารกุ้งเผากาฬสินธ์ ตามด้วยคณะครูสายสองภาษาที่ร้านอาหารบ้านสวน แล้วฝ่ายวิชาการโรงเรียนจัดที่อารยาโขงเจียมรีเวอร์ไซท์ ตามด้วย ฝ่ายภาษาต่างประเทศจัดที่ห้องอาหารสีเขียว และสายชั้นอนุบาลที่โรงแรมศรีลำดวน และสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตามด้วยสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่ร้าน ปลาจุ่ม วันวานก็ กลุ่มเมือง2จัดที่โรงเรียนวัดพระโต วันเสาร์ที่ 29 เป็นรายการของโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษที่โรงเรียน และวันที่ 1ตุลาคม 2555 เป็นรายการของชมรมข้าราชการเกษียณ  ต้องขอบพระคุณ ขอบพระคุณ และขอบพระคุณ  ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว ญาติมิตร มีแต่ความสุึข ความเจริญ ร่ำรวยๆ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ประมาณ1สัปดาห์จะเป็นการจัดทำเอกสารการเกษียณ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานกคศ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  คาดว่า หลังวันที่ 8 ตุลาคม2555จึงจะมีเวลาฟรีๆ สำหรับตนเอง  แล้ว จะพยายามบันทึก พร้อมโพสภาพ ให้ผู้ติดตามได้ทราบว่า  จากครูจรจัด มาเป็นคนจรจัด อยู่แห่งหนตำบลใดในโลกใบนี้


a1 เอกสารหมายเลข 1
a2 เอกสารหมายเลข 2
a3 เอกสารหมายเลข 3

ค่ายจีน

เข้าค่ายภาษาจีนที่เมืองจีน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 28 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554
โดยได้แนบเอกสาร ค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และหนังสือแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัด
โดยมี หลักสูตร 4 สัปดาห์ 28 มีค 55-25 เมษายน 55ที่ ซื่อชวน นอร์มอล มี2โปรแกรม ราคา 35,000บาทและ 39,000บาท
หลักสูตร 6 สัปดาห์ 19มีนาคม55-30เมษายน 55  เรียนที่เดียวกัน ราคา 49,000บาท
รับสมัคร 27 พฤศจิกายน 54-29 ธันวาคม 54 ที่ โรงเรียนของท่าน

สงสัยอีเมล์มาที่ soonyongsatio2000@yahoo.com  tell:0862585859


ขอชื่นชมยินดีกับกลุ่ม นักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ ที่ร่วมกันแสดงออก ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนน้ำท่วม

pinyin windows 7


pinyin

แก้ปัญหาพินอิน กับวินโดว์ 7

 การแก้ปัญหา การใส่พินอินในวินโดว์ 7

หาคำอธิบายการแก้ปัญหา เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ลง วินโดว์ 7 และเมื่อ ลงโปรแกรม เวิร์ด 2007 ก็จะทำให้คนที่กำลังใช้ โปรแกรมใหม่ ต้องปวดหัวกับระบบปฎิบัติการใหม่ และมาปวดหัวอีกครั้งเมื่อ ใช้โปรแกรม เวิร์ด 2007 ที่หาตัวพินอินไม่เจอ
หลายคนก็สืบค้นจากเว็บไซท์จีน และดาวโหลดจิปาถะมาใส่ ก่อนจะใส่ได้ ก็ต้องดาวโหลดอะไรเสียมากมายมาแถมใสเครื่องคอมพิวเตอร์เรา

        ผมเจอปัญหาและหาข้อมูล เซทตั้งหลายที่ สุดท้ายก็ไปเจอรเว็บไซท์ฝรั่ง  แล้วก็ไปดาวโหลดจากเว็บไซท์จีน มาเซทอัฟ จึงสำเร็จ

จึงขอเสนอวิธีการขั้นตอนแก้ไขปัญหาดังนี้ 

  1. คลิกที่ตรงนี้เพื่อดาวโหลดโปรแกรมครับ  
  2. เมื่อดาวโหลดออกมาจะได้ดังภาพ   

ดับเบิลคลิก ไฟล์ที่ดาวโหลดมา

คลิกเครื่องหมายถูก ภาพแรก แล้วคลิกต่อไป

ลำดับถัดไป

ภาพสุดท้าย เอาเครื่องหมายถูกออก  และ จบ หรือ ฟินิส

จากที่พิมพ์พินอินมีปัญหาดังภาพ


ก็จะหายไปและมีภาพที่ปรากฎดังนี้


ความทุกข์ก็จะหายไป แล้วความสุขก็จะกลับมาอีกครั้งครับ

ด้วยความปรารถนาดี

จากครูซุนย้ง  แซ่เตียว

ประวัตินายซุนย้ง แซ่เตียว

เอกสารลาเกษียณ

อยากเปิดสอนภาษาจีน


การเปิดสอนภาษาจีนในโรงเรียน
บางทีก็พูดง่ายแต่ทำยาก
แต่สำหรับผู้บริหารที่เก่งๆ เรื่องยากๆ ก็ทำได้ง่ายๆ เขาเรียกว่าคนมีบารมี
อย่างแรกต้องมองหาเงินก่อน เมื่อมีเงินอะไรๆก็ทำได้ง่ายๆ เงินนั้นมีไว้แล้วยัง
หรือเงินในอากาศ เงินในกระเป๋าผู้ปกครอง หรือเงินอยู่ในส่วนท้องถิ่น หรือส่วนกลาง
คนมีเงินแต่ก็ทำไม่ได้ มันเพราะอะไร อาจจะเป็นเรื่องของคน
คนประสานงาน การสื่อสารแบบสมัยใหม่ ภาษาและอินเตอร์เน็ต อีเมล์ โทร การทำพาสปอร์ต วีซ่า การเข้าออกระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่าย
ผู้เรียน เมื่อทุกอย่างมีพร้อม แต่ผู้เรียน ไม่เร้าใจ ครูป้อน แต่เด็กไม่รับ ผู้ปกครองไม่ร่วมมือ ก็ไปไม่รอด แล้วจะมีวิธีอย่างไรที่จะสื่อสารให้ผู้เรียน อยากเรียน ผู้ปกครองสนับสนุน
แล้วถ้าทุกอย่างพร้อม จะเดินหน้าอย่างไร
อย่างที่1เปิดสอนแบบง่ายๆ ง่ายที่สุดคือ เมื่อมีครูในโรงเรียนสามารถสอนภาษาจีนได้(ไม่ว่าจะย้ายเข้ามาหรือครูในโรงเรียนเคยเรียนจีนมาแล้ว หรือส่งครูไปอบรมภาษาจีนมาแล้ว) ตั้งเป็นชมรมเปิดสอนได้เลย เมื่อพร้อมจะเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมก็หาหลักสูตรสถานศึกษา ติดตามโรงเรียนเครือข่ายภายในเขตของเรา
อย่างที่2จ้างคนที่มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่น เช่นจีนขายของในตลาด ขอให้เขามาสอนอาทิตย์ละ 2-3ชั่วโมง แน่ะนำการใช้สื่อ และกำกับการเป็นครู การเป็นตัวอย่าง การสอน การวัดผลประเมินผล ก็พอผ่านไปได้
อย่างที่ 3 ติดต่อโรงเรียนเครือข่าย ที่ติดต่อกับส่วนราชการไทยกับจีนผู้เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยตรง จะได้ครูอาสาสมัครชาวจีน เตรียมเงินเดือนไว้ เดือนละ 15000บาท พร้อมค่าพาสปอร์ต วีซ่า ที่พัก
อย่างที่ 4 ติดต่อไปที่นักศึกษา หรือวิทยาลัยทางจีน ขอเข้ามา ให้ค่าเครื่องบิน พาสปอร์ต วีซ่า อาหารที่พักและเงินเดือน ทำเอง หรือทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยปลายทาง เรียกว่า เอ็ม โอ ยู
อย่างที่5 สุดสวยด้วยของดีราคาประหยัดคือ
รับย้ายครูไทย(แบบสมองไหล)คนที่เคยสอนภาษาจีนในโรงเรียนต่างๆ ผ่านการอบรมจากต่างประเทศมาแล้ว ปัจจุบันมีประมาณ 1000คน(แย่งคน เจ้าของเขาคงไม่อยากให้ เจ้าตัวก็คงลำบากใจ(ยาก))
น้องหนูครูอัตราจ้าง เคยอบรมผ่านภายในประเทศ ต่างประเทศ พร้อมย้าย ถ้าได้ราคาดี เพราะหนูยังไม่เป็นราชการ(ประมาณ20คน)ถ้าให้ราคาเท่าครูจีนไปทันที รับรองเก่งงานมีประสบการณ์ตรง(โทร 0862585859)
ปี2545 เป็นต้นไป จะเริ่มมีการเปิดสอนภาษาจีนมากขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลง เรื่องอาเซี่ยน แล้วถ้าท่านไม่เตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ปัญหาจะตามมามากมาย หลายโรงเรียนเตรียมอะไรๆ พร้อมหมด รอรับครูจีนมาครึ่งปียังหาไม่ได้ นี่เรื่องจริงครับ ที่ประสบมาทุกปี แม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังมีปัญหากันอย่างมากมายแทบทุกโรงเรียนครับ